Felhasználási feltételek

A nextcube.com.eu egy e-kereskedelmi platform, amelynek tulajdonosa Morning Ideas s.r.o.. Klincová 35, Bratislava 821 08 (a továbbiakban: "nextcube.com" vagy "platform"). Az oldal lehetové teszi a harmadik fél eladók számára, hogy termékeiket a platformot használó ügyfeleknek adják el, és ezáltal közvetlen szerzodést kössenek egymással. Ezen a megállapodáson belül a nextcube.com technikai közvetítoként avatkoz be a platform biztosításával, de nem vesz részt a szakmai kereskedok és az ügyfél közötti adásvételi szerzodésben.

A jelen Általános Szerzodési Feltételek (a továbbiakban: „Általános Szerzodési Feltételek”) szabályozzák a kereskedo és a vevo között a nextcube.com platformján létrejövo jogviszonyt.

Ezek az Általános Szerzodési Feltételek bármikor, elozetes értesítés nélkül módosíthatók vagy módosíthatók a bejegyzés frissítésével. Bármilyen közzétett módosítás azonnal hatályba lép. Az Ön felelossége, hogy rendszeresen ellenorizze a jelen Általános Szerzodési Feltételek változásait. Ha a változtatások közzétételét követoen továbbra is használja ezt a webhelyet, azzal elfogadja és elfogadja a változtatásokat.

I AZ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK ALKALMAZÁSA

A platform használatára és hozzáférésére, valamint a webhelyen (együttesen a "Webhely") történo vásárlásra, rendelés leadására vagy egyéb vásárlásra a jelen Általános Szerzodési Feltételekhez, valamint az Adatvédelmi szabályzathoz kapcsolódó összes feltétel vonatkozik. , valamint a Webhely bármely más szabálya és szabályzata, amelyet idorol idore közzétesznek. Mindeközben a Webhelyen végzett vásárlásai és tranzakciói tekintetében az Ön, mint vevo és a hivatásos kereskedok közötti Általános Szerzodési Feltételek kötelezo érvényuek lesznek Önre nézve. Ezért azt javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el a jelen Általános Szerzodési Feltételeket és az összes vonatkozó további feltételt, feltételt és információt, beleértve, de nem kizárólagosan, az Adatvédelmi szabályzatot.

Ha rendelkezésre áll az Általános Szerzodési Feltételek angol nyelvu változatának fordítása, Ön elfogadja, hogy a fordítást csak kényelmi okokból biztosítjuk, és az angol nyelvu változat az irányadó a Webhely használatára.

A jelen Feltételek és feltételeknek a Webhely használata vagy hozzáférése révén történo elfogadásával Ön kijelenti, hogy Ön (a) teljes jogképességgel rendelkezo személy, aki képes jogilag kötelezo érvényu szerzodést kötni, vagy ha nem rendelkezik teljes köru szerzodéssel cselekvoképessége, hogy Ön engedélyt kapott a szüleitol vagy bármely más törvényes képviselotol, és ezért kötelezi Önt a jelen Általános Szerzodési Feltételek és (b) jogosult bármely termék átvételére. Ha nem ért egyet (vagy nem tud betartani) ezt a részt, ne használja ezt a webhelyet.

A Webhelyen található összes számlázási és regisztrációs információnak valósnak és pontosnak kell lennie. Minden Felhasználó kizárólagos felelosséggel tartozik az Oldalon közzétett információkért és tartalomért. A valótlan vagy pontatlan adatok megadása a jelen Feltételek megsértésének minosül, és a Felhasználó felelos minden olyan kárért, amelyet a hivatásos kereskedoknek, bármely más Felhasználónak vagy bármely más harmadik félnek okozott.

Minden anyag, beleértve a képeket, szövegeket, illusztrációkat, terveket, ikonokat, fényképeket, programokat, valamint írott és egyéb anyagokat, amelyek ennek a webhelynek a részét képezik (együttesen a "Tartalom") kizárólag személyes, nem kereskedelmi használatra szolgálnak. A Webhelyen megjelenített Tartalmat és egyéb letöltheto anyagokat kizárólag személyes használatra töltheti le vagy másolhatja. Nem reprodukálhatja, közzéteheti, továbbíthatja, terjesztheti, megjelenítheti, módosíthatja, abból származtatott muveket hozhat létre, illetve nem adhat el, illetve nem vehet részt az értékesítésben, illetve semmilyen módon, részben vagy egészben, a Webhely tartalmát. Az ezen az oldalon található tartalom csak vásárlási forrásként használható. Szigorúan tilos a Webhelyen található Tartalmak bármilyen más felhasználása, beleértve a sokszorosítást (a fentiek kivételével), módosítását, terjesztését, továbbítását, újraközlését, megjelenítését vagy teljesítményét.

A platform bármikor leállíthatja a Webhely vagy annak egy részének muködését, és elozetes értesítés nélkül megváltoztathatja a Webhely Tartalmát vagy annak részeit. A Webhelynek nem kell állandóan elérhetonek lennie. A Platformnak joga van fenntartani az Oldalt, a Felhasználót pedig semmilyen kártérítési jog nem illeti meg.

A Webhely elérése vagy szolgáltatásai használata közben nem szabad:

 • Hamis, pontatlan, félrevezeto, rágalmazó vagy rágalmazó tartalom közzététele vagy továbbítása
 • Megsért minden törvényt, eloírást, jó modort, harmadik felek jogait, jelen Általános Szerzodési Feltételeket vagy irányelveinket, például harmadik felek szellemi tulajdonjogait;
 • Az Ön által vásárolt termékek és tételek kifizetésének elmulasztása;
 • Manipulálja a számlázási folyamatot, vagy nem teljesíti a fizetést vagy a díjat;
 • Aláássa a visszajelzési vagy értékelési rendszereket;
 • Spam, tömeges elektronikus kommunikáció, lánclevelek vagy piramisjátékok terjesztése a webhelyen;
 • Vírusok vagy bármely más technológia terjesztése, amely károsíthatja a Webhelyet, illetve a hivatásos kereskedok és más felhasználók érdekeit vagy tulajdonát;
 • bármilyen automatizált eszközzel hozzáférhet a Webhelyhez, és automatizált módon gyujthet adatokat a webhelyrol (beleértve, de nem kizárólagosan a botok, robotok, pókok, kaparók vagy egyéb automatikus eszközök vagy programok begyujtésére), vagy ha nem tudja keretezési technikákat használni az adatok vagy tartalom átadása a Webhelyre, vagy más módon befolyásolja a webhelyet.
 • Egyébként bármilyen felelosséget vállal a hivatásos kereskedokkel vagy platformmal szemben.

A nextcube.com fenntartja a jogot, hogy korlátozza, megszüntesse és megtagadja bármely Felhasználó platform használatának vagy hozzáférésének jogát bármilyen okból, beleértve, de nem kizárólagosan, bármely harmadik fél szellemi tulajdonjogának megsértését, a jelen Feltételek megsértését és Feltételek, a jó modor megszegése, a platform jó hírnevét bármilyen módon rágalmazzák, befolyásolják vagy befolyásolhatják, és/vagy a nextcube.com-nak bármilyen felelosséget vállalnak. Minden Felhasználó ezennel beleegyezik abba is, hogy a platform semmilyen esetben sem vállal felelosséget a Felhasználó vagy bármely harmadik fél felé azért, ha a Felhasználó nem tudja használni vagy hozzáférni a Webhelyhez.

III. FIÓKOK, JELSZAVAK ÉS BIZTONSÁG

A vásárláshoz a Webhely megkövetelheti, hogy nyisson egy fiókot (beleértve az azonosító és a jelszó beállítását). Ön teljes mértékben felelos a fiókjával kapcsolatos információk bizalmas kezeléséért, beleértve a jelszavát, és minden olyan tevékenységért, amely a fiókja alatt történik, amiatt, hogy elmulasztotta ezeket az információkat biztonságosan és bizalmasan kezelni. Ön vállalja, hogy azonnal értesíti a platformot fiókja vagy jelszavának minden jogosulatlan használatáról, illetve a biztonság bármely más megsértésérol. Felelosségre vonható a platform, a professzionális kereskedok vagy a Webhely bármely más felhasználója vagy látogatója által okozott veszteségekért, ha valaki más használja az Ön azonosítóját, jelszavát vagy fiókját, amiatt, hogy Ön elmulasztotta megorizni fiókadatainak biztonságát és bizalmasságát.</ p>

Semmikor sem használhatja más azonosítóját, jelszavát vagy fiókját az adott azonosító, jelszó vagy fiók tulajdonosának kifejezett engedélye és beleegyezése nélkül. A nextcube.com nem vállal felelosséget semmilyen veszteségért vagy kárért, amely abból ered, hogy Ön nem tartja be ezeket a kötelezettségeket.

Minden Felhasználó szavatolja és beleegyezik abba, hogy (a) az ilyen információk – akár a regisztrációs folyamat során, akár azt követoen a Webhely használatának folytatása alatt – igazak, pontosak, aktuálisak és teljesek, és (b) Ön megorzi és haladéktalanul (legalább a változást követo napon belül) módosítson minden információt, hogy azok igazak, pontosak, aktuálisak és teljesek legyenek.

IV. ELADÁSI SZERZODÉS AZ ELADÓ ÉS A VEVO KÖZÖTT

A nextcube.com nem részese az eladó és a vevo között közvetlenül létrejött adásvételi szerzodésnek. Az eladó tudomásul veszi, hogy a vevovel kötött adásvételi szerzodés teljesítéséért kizárólag o felel. E tekintetben a nextcube.com eltekint minden felelosségétol.

Az eladó tudomásul veszi és szavatolja, hogy az adásvételi szerzodést megköti a vevovel, és e tekintetben kötelezettséget vállal arra, hogy betartja a fogyasztóvédelmi jog valamennyi rendelkezését, amely minden olyan országban érvényes, ahová az eladó a termékeket szállítja.</p >

Az eladó vállalja, hogy betartja különösen a jogi garanciákra vagy az elállási jog gyakorlására vonatkozó rendelkezéseket.

Az eladó vállalja, hogy a vevot a platformon a termékekre vonatkozó információkkal látja el.

Az eladó minden esetben garantálja, hogy a platformon bemutatott termékek raktáron állnak rendelkezésre, és a platform által megjelölt határidon belüli megrendelés esetén szállításra készen állnak.

Az eladó vállalja, hogy a platformon hibás ár megjelenítése esetén felveszi a kapcsolatot a platformmal, amely a figyelmeztetéstol számított 24 órán belül felveszi a kapcsolatot az érintett vásárlókkal, és visszatéríti a törölt rendeléseket. Ebben az esetben a nextcube.com semmilyen esetben sem teheto felelossé a rendelések törléséért.

V MEGBÍZÁS A KIFIZETÉSEK BESZEDÉSÉRE

Az eladó kifejezett felhatalmazást ad a nextcube.com-nak, hogy a vevo által a platformon vásárolt termékek árát a nevében és számlájára gyujtse. Az így beszedett összegek nem kamatoznak.

Az eladó vállalja, hogy az eloírásoknak megfelelo számlát állít ki a vevonek. Az eladó tehát továbbra is teljes mértékben felelos a számlázással kapcsolatos kötelezettségeiért és annak adójogi következményeiért, különös tekintettel az általános forgalmi adóra. Adott esetben az eladó vállalja, hogy a beszedett adót esedékességkor bevallja, és tudomásul veszi, hogy a nextcube.com semmilyen esetben sem teheto felelossé e tekintetben.

VI. VÁSÁRLÁS AZ OLDALON

A platformon a vásárló által a termék megrendelése az alábbi lépések szerint történik:

A megrendelésének vásárló általi visszaigazolása esetén a nextcube.com az 5. cikk (V) pontjában foglalt feltételekben rábízott megbízás alapján érvényesíti az eladó nevében és számlájára teljesített fizetést. ;

A nextcube.com fenntartja a jogot, hogy ne továbbítson a kereskedonek olyan megrendeléseket, amelyek csalárdnak minosülnek;

miután a rendelés leadásra került a nextcube.com.eu oldalon az eladó nevében és számlájára, a nextcube.com e-mailben összefoglalja a megrendelését a vásárlónak;

miután a nextcube.com csalásmegelozési szolgáltatása jóváhagyta a megrendelést, a nextcube.com elküldi fiókjában az eladónak a feldolgozandó megrendelés részleteit;

Az eladó vagy platform korábbi szállítási megállapodása esetén az eladó vállalja, hogy a terméket a platformon meghirdetett határidok szigorú betartásával kiszállításra bocsátja.

VII. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

Amikor megerosít egy tranzakciót a Webhelyen, beleegyezik abba, hogy az adott tranzakciót magára nézve kötelezonek ismeri el, és fizet érte.

 • Ha olyan terméket rendel, amely elérhetetlenné válik azelott, hogy azt a rendelkezésére bocsáthatnák, az egyetlen jogorvoslat, ha visszakapja a vételárát.
 • Elofordulhat, hogy a tranzakció megerosítése elott egy adott vásárláshoz kapcsolódó további feltételek is megjelennek (például tárgyi eszközök szállítási feltételei). A további feltételek az adott tranzakcióra is irányadóak.
 • Annak ellenére, hogy olyan kifejezéseket használunk, mint a vásárlás, vétel, eladás és megrendelés, amikor a jóváírásokkal kapcsolatos tranzakciókról beszélünk, Ön nem kap tulajdoni részesedést ezekben a tételekben.
 • A nextcube.com a kereskedo által adott beszedési megbízás alapján érvényesíti a fizetést a kereskedo nevében. Ezenkívül a nextcube.com további azonosítást és a szállítási cím igazolását kérheti e-mailben vagy más módon. Ezek a biztonsági intézkedések azt bizonyítják, hogy hajlandóak vagyunk megvédeni ügyfeleinket az esetleges csalások ellen. Amíg a további azonosítási követelmények nem teljesülnek, a nextcube.com nem köteles a rendelést feladni. Amennyiben a Felhasználó további azonosításának feltétele a következo 15 napon belül nem teljesül, a nextcube.com jogosult a rendelés törlésére. A nextcube.com felé történo fizetés általános feltételei a következok: (A speciális fizetési feltételek írásban is megemlíthetok)
 • Banki átutalást
 • Utánvét (utánvét)
 • Hitelkártya

Nem minden fizetési mód érheto el a webhelyünkön értékesített összes termék esetében.

A hitelkártyás fizetés és az utánvétes fizetés egy bizonyos teljes összegre korlátozódik, ezért elofordulhat, hogy magasabb összegek esetén ezek nem állnak rendelkezésre.

A hitelkártya opció csak EU-országból származó IP-címrol érheto el.

Az utánvétes fizetés csak készpénzzel teljesítheto, csekkel nem.

Ha a banki átutalást választja fizetési módként, a nextcube.com egyedi fizetési utasításokat ad a megrendeléséhez. Amint megkaptuk a fizetést, ami általában két-három munkanapot vesz igénybe a megrendeléstol számítva, a megrendelés jóváhagyásra kerül. Ha a fizetés három munkanapnál tovább tart, köteles fizetési bizonylatként elküldeni, hogy a fizetés elmulasztása miatt a megrendelése ne kerüljön törlésre. A termék a rendelés leadása és a következocube.com-on történo fizetés beérkezése között is elfogyhat.

Amennyiben a fizetés a megrendeléstol számított 5 napon belül nem érkezik meg a nextcube.com bankszámláján, az azt jelenti, hogy a Felhasználó lemondta a megrendelését, és nem akarja többé a kézbesítendo rendelés.

Az árut a fizetés nextcube.com-hoz történo beérkezését követo 30 napon belül szállítjuk, vagy Utánvét választása esetén a megrendeléstol számított 30 napon belül. A nextcube.com sem a trader nem felelos a szállítás késéséért, vagy a Felhasználó helytelen címe miatti késésekért.

AZ ELÉRHETO TERMÉKEK VIII. LISTÁJA

A kereskedo által a platformon bemutatott termékek valóban újak és készleten kaphatók.

A termék elérhetosége naponta frissül.

A vásárló a megrendelés pillanatában ellenorizheti egy adott termék aktuális elérhetoségét (ez a legfrissebb információ – a mennyiségek naponta frissülnek).

A kereskedo tudomásul veszi és garantálja, hogy a platformon nem kínál eladásra olyan termékeket, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében tilosak, vagy amelyek értékesítésére speciális eloírások vonatkoznak.

A nextcube.com fenntartja a lehetoséget, hogy megtagadja egy olyan termék értékesítését, amely nem felel meg a platformon értékesített termékek nómenklatúrájának.

IX SZÁLLÍTÁS – SZÁLLÍTÁS – SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK

A nextcube.com a GLS – a világ legnagyobb szállítmányozási vállalata – hivatalos partnere. A küldemények a kereskedonek a professzionális futárcégek aktuális és érvényes díjai és díjai szerint kerülnek felszámításra.

A termék átvételekor annak felügyelete, hogy a kiszállított termék teljesen megfelel-e a megrendeltnek, kizárólag a vásárló felelossége.

A vevo köteles a csomag tartalmát és az áru állapotát átvételkor ellenorizni, hogy a megrendelt termékek és magának a csomagolásnak az esetleges hibáit, sérüléseit a futárnak jelentse. Amennyiben a Vevonek észrevétele van, vagy úgy véli, hogy a tartalom a szállítás során megsérült, köteles ezt haladéktalanul jelenteni a futárnak a fuvarokmány aláírásakor. A nextcube.com és az eladó sem vállal felelosséget a szállító által okozott károkért. A Vevo az esetleges kárt köteles érvényesíteni a fuvarozóval és/vagy Futárral, közvetlenül a kiszállítást követoen aláírt fuvarokmányokba beírva. A további panaszokat nem vesszük figyelembe.

Bármilyen sérülés, hiányzó tartalom vagy a megrendelés egy része esetén a vevo köteles mindent egyértelmuen megírni egy e-mailben, és elküldeni a info@nextcube.com a kézbesítést követo 48 órán belül.

Attól a pillanattól kezdve, amikor a csomag elhagyja a raktárt, a nextcube.com és a kereskedo nem teheto felelossé a szállítási idoért, a károkért és/vagy egyéb körülményekért, amelyek a szállítási folyamat során elofordulhatnak.

A nextcube.com lehetoséget kínál a vevonek, hogy biztosítsa a teljes küldeményt, amíg meg nem érkezik az Ön címére.

A becsült szállítási idovel kapcsolatos információkat a Webhelyen találja meg rendeléskor. A várható szállítási ido tájékoztató jellegu és nem kötelezo érvényu. A nextcube.com az összes rendelést a következo 30 napon belül kézbesíti, miután a nextcube.com megkapta a fizetést, vagy utánvétes fizetés esetén a rendelés leadását követoen.

A nextcube.com és a trader megpróbálja a rendelést még aznap feldolgozni abban az esetben, ha a fizetést CET 12 óráig visszaigazolják. A megrendelt termékek várható szállítási idejét a csomag elkészítésének megkezdésétol számítjuk. A rendelések elkészítése hétfotol péntekig történik.

Amennyiben a megrendelt terméket véletlenül elérhetonek jelölték meg, de az valójában nincs raktáron, a szállítási ido meghosszabbodik, és a nextcube.com lehetoséget ad a vásárlónak a rendelés törlésére vagy lemondására.

Minden küldeményt a vevo által a rendelés leadásakor megadott címre kézbesítünk. A nextcube.com fenntartja a jogot, hogy címigazolást kérjen a csalások vagy visszaélések megelozése érdekében. A megfelelo bizonylat elküldése elott a nextcube.com nem kezdi meg a megrendelés elkészítését, és ha a kérést követo 5 napon belül nem nyújtja be a megfelelo igazolást, a megrendelés automatikusan törlésre kerül.

A vevo a csomag átvételekor köteles megbizonyosodni arról, hogy a csomagon nincs sérülés. Ellenkezo esetben köteles a panaszát írásban rögzíteni a közlekedési vállalat irodájában a törvényben meghatározott idon belül.

Attól a pillanattól kezdve, amikor egy termék elhagyja a raktárt, a kockázat átszáll a jelen szerzodésben meghatározott másik félre. A nextcube.com nem vállal felelosséget a termékek szállítása során bekövetkezett késésekért. Ebben az esetben a vevonek joga van a megrendelést felmondani vagy elállni, azonban az új szállítási feltételeket elfogadhatja, de semmilyen késedelemért kártérítést, kamatot vagy pénzvisszatérítést nem követelhet.

Amennyiben a megrendelt terméket nem szállítják ki a megadott határidon belül, a nextcube.com-nak vizsgálatot kell indítania a szállítmány kézbesítéséért felelos szállítmányozó cégnél. Ez alatt az idoszak alatt a nextcube.com nem hoz semmilyen döntést az adott vásárlói megrendeléssel kapcsolatban.

X ELADÓ GARANCIA

Az eladó szavatolja, hogy a termékek megfelelnek a hatályos eloírásoknak, az eladási ajánlat megfelelo, az értékesítés utáni szolgáltatás megfelelo, hogy jogosult a termékek értékesítésére, hogy a termékek értékesítésre engedélyezettek és nem harmadik felek jogaival terhelve, és rendelkezik a platformon tárolt elemek összes szellemi tulajdonjogával, és rendelkezik a terjesztésükhöz szükséges összes felhatalmazással.

Az eladó és a vevo közötti vita esetén a nextcube.com közvetítoként beavatkozik, hogy a konfliktust a leheto legrövidebb idon belül rendezzék, a tisztességes játék és az összes érintett fél tiszteletben tartásával.

XI. HAJTÁSI IRÁNYELV

A Reklamációs Szabályzat elonyeinek igénybevételéhez a vevo köteles írásban felvenni a kapcsolatot a nextcube.com ügyfélszolgálati központtal, és követni a kapott utasításokat. Az ügyfélszolgálattal történo elozetes egyeztetés nélkül visszaküldött termékeket a vásárló saját költségén visszaküldi. A vevo által visszaküldeni kívánt termékeket a nextcube.com-nak a csomag vevohöz való eljuttatásától számított harminc (30) napon belül meg kell kapnia.

DOA visszaigénylés

Ha megérkezéskor elpusztul (DOA), Önnek joga van az árut 3 napon belül visszaküldeni. A termék DOA-nak minosül, ha a termék dobozból történo kicsomagolása után az elso használat során hardverhiba tüneteit mutatják, amelyek az alapveto muködést akadályozzák. Ha úgy gondolja, hogy terméke DOA, kérjük, lépjen kapcsolatba a nextcube.com ügyfélszolgálati központtal a csomag kézbesítését követo 24 órán belül. A nextcube.com támogatási központja megadja a szállítási utasításokat, amelyekkel azonnal visszaküldheti nekünk a terméket, ugyanolyan állapotban, ahogyan megkapta, saját költségére és kockázatára. Miután megkapta a nextcube.com, megállapítja, hogy a termék DOA-e, és felajánlja a következo lehetoségek egyikét:

 • Csere: Ugyanazt a terméket, amelyet megrendelt, a kereskedo költségére szállítjuk Önnek. Ezenkívül a nextcube.com fedezi az ügyfelek visszaküldési költségeit 20 euróig.
 • Visszatérítés: teljes visszatérítést kap, beleértve a visszaszállítási költséget is (a biztosítás kivételével). A visszaküldés szállítási költsége 20 euróig visszatérítheto.

A termékvisszanyerés minosége

Ha a termék kiszállítását követo 14 naptári napon belül reklamációt nyújt be a termék minoségével kapcsolatban (problémák a kijelzovel, nyílásokkal, hardvergombokkal stb.), akkor köteles felvenni a kapcsolatot a nextcube.com ügyfélszolgálatával írott formában. A nextcube.com támogatási központja megadja a szállítási utasításokat, amelyekkel azonnal visszaküldheti nekünk a terméket, ugyanolyan állapotban, ahogyan megkapta, saját költségére és kockázatára. Önnek törvényi kötelezettsége, hogy ésszeru gondossággal kelljen gondoskodnia a termékekrol, amíg azok az Ön birtokában vannak. Ön felelos minden olyan kárért, amely a Terméken keletkezik. A visszaküldo csomagnak tartalmaznia kell a csomag teljes tartalmát és a visszaküldés okának írásos adatait. A Termék kézhezvétele után a nextcube.com megvizsgálja a termék állapotát, és felajánlja az alábbi lehetoségek egyikét:

 • Csere: Ugyanazt a terméket, amelyet megrendelt, a kereskedo költségére szállítjuk Önnek. Ezenkívül a nextcube.com fedezi az ügyfelek visszaküldési költségeit 20 euróig.
 • Visszatérítés: teljes visszatérítést kap, beleértve a visszaszállítási költséget is (a biztosítás kivételével). A visszaküldés szállítási költsége 20 euróig visszatérítheto.
 • Szolgáltatás: átirányítjuk a legközelebbi szervizközpontba (hivatalos márkaszerviz, hivatalos nextcube.com szolgáltatás vagy más). A szolgáltatást ingyenesen biztosítjuk.

Kézbesített termékreklamáció

Ha a megrendelttol eltéro termékmodell átvétele miatt kér reklamációt, ne nyissa ki és ne használja fel a szállított terméket. Ebben az esetben vegye fel a kapcsolatot a nextcube.com támogatási központjával a termék kézbesítésétol számított 3 naptári napon belül. Ön köteles írásban felvenni a kapcsolatot a nextcube.com ügyfélszolgálati központtal. A nextcube.com támogatási központja megadja a szállítási utasításokat, amelyekkel azonnal visszaküldheti nekünk a terméket, ugyanolyan állapotban, ahogyan megkapta, saját költségére és kockázatára. Önnek törvényi kötelezettsége, hogy ésszeru gondossággal kelljen gondoskodnia a termékekrol, amíg azok az Ön birtokában vannak. Ön felelos minden olyan kárért, amely a Terméken keletkezik. A visszaküldo csomagnak tartalmaznia kell a csomag teljes tartalmát és a visszaküldés okának írásos adatait. A nextcube.com támogatási központja, miután megkapta, a következo lehetoségeket kínálja:

 • Csere: A megrendelt terméket a kereskedo költségére szállítjuk Önnek. Ezenkívül a nextcube.com fedezi az ügyfelek visszaküldési költségeit 20 euróig.
 • Visszatérítés: teljes visszatérítést kap, beleértve a visszaszállítási költséget is (a biztosítás kivételével). A visszaküldés szállítási költsége 20 euróig visszatérítheto.

Ez a szabályzat nem vonatkozik arra az esetre, ha az ügyfél felelos a hivatalos információk félreértelmezéséért, vagy ha a csomagot a nyilvánvaló téves elhelyezés ellenére felbontják és felhasználják. Ebben az esetben az ügyfélre a visszaküldési szabályzat vonatkozik.

Az utánvéttel fizetett rendelések visszatérítése szigorúan PayPal-számlákon keresztül történik. Az utánvétes szolgáltatás költsége azonban nem térítheto vissza minden típusú reklamáció esetén.

Ha ezek a feltételek nem teljesülnek, a nextcube.com nem fogadja el a reklamációt.

XII. VISSZATÉRÉSI SZABÁLYZAT

A Return Policy elonyeinek igénybevételéhez a vevo köteles írásban felvenni a kapcsolatot a nextcube.com ügyfélszolgálati központtal, és követni a kapott utasításokat. Az ügyfélszolgálat tájékoztatja a vásárlót a visszaküldés menetérol és a pontos postacímrol. Az ügyfélszolgálattal való elozetes egyeztetés nélkül visszaküldött termékeket a vásárló saját költségén visszaküldi.

Visszaküldés esetén a vásárlót terheli a felelosség a termék eredeti állapotában történo visszaküldéséért, valamint a termék visszaküldése során felmerülo postai vagy egyéb költségekért.

Ön köteles az árut ugyanolyan állapotban, használaton kívül és eredeti csomagolásban visszaküldeni nekünk, ahogyan megérkezett (például: fejhallgató, kábelek, használati utasítások stb.), a hivatkozások és a termék sorozatszámának megváltoztatása nélkül, és köteles megtenni gondoskodni arról, hogy az árut megkapjuk és szállítás közben ne sérüljenek meg. A címkéknek és a címkéken található összes szövegnek, valamint a gyártók bélyegzoinek érintetlennek kell lenniük. Ön felelos minden olyan kárért, amely a terméken keletkezik, amíg a terméket meg nem kapja a nextcube.com. Ha nem tesz eleget ennek a kötelezettségének, jogunk lehet kártérítési keresetet indítani Önnel szemben.

Önnek jogában áll visszaküldeni az árut, vagy kicserélni egy másik termékre a termék kézbesítésétol számított 14 napon belül. Ha a megrendelt terméket azonos (sértetlen állapotban) küldik vissza, a nextcube.com a vételár teljes összegét visszatéríti Önnek. A nyitott, használt vagy károsodott állapotú termékek további értékelésre kerülnek. Állapotuk függvényében a visszatérítés arányosan csökken. A kereskedo igyekszik minden terméket a leheto legpontosabban leírni. A nextcube.com nem tudja garantálni, hogy a termékleírásban megadott összes adat 100%-ban pontos, teljes, megbízható és hibamentes. Az Önt érdeklo termékekkel kapcsolatos kérdéseivel forduljon ügyfélszolgálatunkhoz a tévhitek elkerülése érdekében (színek, csomagtartalom, nyelvek, hálózati lefedettség stb.). Ha vásárolt egy terméket, és az továbbra is eltér a kívánttól, lehetosége van a terméket, de használaton kívüli állapotban, a visszaküldés írásos indokával a csomagban visszaküldeni. Ebben az esetben a nextcube.com minden ügyfelének visszatéríti a pénzt a visszaküldött berendezés értékében, de mindkét módon szállítási költség nélkül – ez az ügyfél felelossége.

A nextcube.com fenntartja a jogot a visszatérítésre a visszaküldött termék kézhezvételétol számított 30 napon belül.

XIII. GARANCIA

A Webhelyen keresztül értékesített termékek két jótállási kategóriába sorolhatók:

EU-GARANCIA – 12-24 hónap „gyártói garancia” (gyártótól függoen)

Az Európai Unióban az eredeti számlával Ön jogosult egy/két éves szolgáltatásra egy hivatalos szervizközpontban. A termék nem megfelelo muködése vagy meghibásodása esetén a terméket közvetlenül a hivatalos szervizközpontba küldjük.

Ha egy hivatalos szervizközpont megtagadja egy termék szervizbe vételét, a terméket saját költségén visszaküldjük Önnek.

ELADÓI GARANCIA – 24 hónapos ingyenes jótállást biztosít az eladó.

Az eladói garancia a gyártó garanciájának bizonyos korlátozásai vagy más korlátozások miatt biztosított. Maga a garancia minden lehetséges hardverhibára vonatkozik, ami megakadályozza az alapveto muködést 24 hónapon belül. Az eladói garancia ugyanazokra a kérdésekre vonatkozik, mint az EU-garancia. Lépjen kapcsolatba a nextcube.com támogatási központjával a info@nextcube.com címen, és a támogatási ügynök minden szükséges szállítási adatot megad a legközelebbi szervizközpontba. A szervizközpontba (egyirányú) szállítás költségeit az ügyfél állja.

A GARANCIA NEM TARTALMAZ (az EU GARANCIA és az ELADÓ GARANCIA mindkét esetben):

 • Kiegészítok cseréje (akkumulátorok, fejhallgatók, tölto, kábelek, CD-k, memóriakártyák stb.).
 • A termék nem megfelelo és nem megfelelo használata esetén eloforduló károk és egyéb következmények. Javasoljuk az ügyfeleknek, hogy szánjanak idot, és figyelmesen olvassák el az összes termék megfelelo használatára vonatkozó utasításokat.
 • Ha a termékeket nem megfeleloen, és nem a gyártó utasításai szerint tárolják.
 • Károk és egyéb következmények, amelyek a javítások vagy a jogosulatlan szerviztol származó egyéb beavatkozások eredményeként származhatnak.
 • Külso hatásokból származó károk és egyéb következmények (például mindenféle baleset vagy természeti katasztrófa).
 • A vízálló eszközök sós vagy klóros vízbe merítés által okozott sérülései.
 • Mechanikai károk, súlyos károk, az áruk megfelelo gondozásának elmulasztása által okozott károk
 • Azok a károk, amelyekrol a vásárlót a termék kiszállítása elott értesítették
 • A termék nem megfelelo körülmények közötti használata okozta károk
 • Víz okozta károk
 • A termék nem hivatalos kiegészítoinek használatával okozott károk, nem szakszeru összeszerelés által okozott károk.

Sem a kereskedo, sem a nextcube.com nem vállal felelosséget abban az esetben, ha a gyártó vagy a hivatalos szervizközpont a fenti okok bármelyike ??miatt megtagadja a garancia elfogadását.

A garancia elutasítása esetén ajánlatot kap a termék javítására. Ha visszautasítja ezt az ajánlatot, továbbra is felszámíthatjuk az adminisztrációs költségeket. Az ajánlat elfogadása esetén köteles a javítás teljes költségét megfizetni.

Abban az esetben, ha az EU-garancia nem terjed ki a javítási szolgáltatásra, az Ön problémáját az eladói garancia kezeli. Fel kell vennie a kapcsolatot a nextcube.com ügyfélszolgálatával, ahol minden utasítást megadnak a termék elküldésének helyére. A termék átvétele és állapotának megállapítása után az alábbi lehetoségek közül választhat:

 • Szolgáltatás: átirányítjuk a legközelebbi szervizközpontba (hivatalos márkaszerviz vagy egyéb).
 • Csere: A megrendelt terméket a kereskedo költségére szállítjuk Önnek.
 • Visszatérítés: teljes visszatérítést kap, beleértve a visszaszállítási költséget is (a biztosítás kivételével). A visszaküldés szállítási költsége 20 euróig visszatérítheto.

A következo lehetoségek valamelyikének kiválasztása a következo cube.com joga, amely a kereskedo nevében végzi a garanciális eljárást.

A vásárló köteles a termék hibáját írásban jelezni a hiba leírásával. A reklamációs jegyzokönyvben az ügyfélnek meg kell adnia kapcsolattartási címét, telefonszámát és e-mail címét. A nextcube.com nem vállal felelosséget az ügyfél által a reklamációban megadott pontatlanságokért, és nem vállal felelosséget azért, ha hamis vagy pontatlan cím megadása esetén a terméket nem szállítják ki a vásárlónak.

Amíg a nextcube.com nem rendelkezik minden szükséges információval, a reklamációs eljárás nem indul el. Ha a vásárló a hiányzó információkat vagy a hiányzó termékrészeket nem adja át, a reklamációt indokolatlannak tekintjük.

Amennyiben a termék jelszavakat tartalmaz, a vásárló köteles a megfelelo jelszavakat a reklamáció során közölni, vagy a termék átadása elott eltávolítani. Ellenkezo esetben a reklamációs eljárás megkezdésének idopontja a termékhez való hozzáférési kódok és jelszavak kézbesítésének napjára tolódik.

A nextcube.com nem vállal felelosséget az áruban lévo adatokban és programokban bekövetkezett károkért reklamáció esetén. Ebben az összefüggésben az ügyfélnek javasoljuk, hogy készítsen biztonsági másolatot a reklamációra küldött termék összes adatáról és programjáról.

XIV. FELELOSSÉG KORLÁTOZÁSA

A kereskedo kizárólagos felelosséggel tartozik a platformon keresztül kínált termékére vonatkozó információkért, a vevovel kötött adásvételi szerzodés teljesítéséért és tevékenységének a vonatkozó eloírásoknak való megfeleléséért. A vonatkozó adók, illetékek és/vagy vámok kiszámításáért, beszedéséért és esetleges megfizetéséért kizárólag a kereskedo felel.

A kereskedo kizárólagos garanciát vállalhat a vevo felé: a termékek eloírásoknak való megfelelését, a szerzodéskötést megelozo tájékoztatásnak való megfelelést, a termékek elérhetoségét, a termékkínálatnak és annak teljesítési feltételeinek való megfelelését, a megfeleloséget. az értékesítés utáni szolgáltatásról, és a platformon tárolt elemek összes szellemi tulajdonjogával rendelkezik.

Pontatlanság vagy hiba felfedezése esetén a kereskedo vállalja, hogy értesíti a nextcube.com-ot, és haladéktalanul kijavítja azokat.

A kereskedo szabadon meghatározhatja a platformon található termékek eladási árát.

Az eladó platformtagságának keretén belül a nextcube.com köteles e-mailben megkeresni a kereskedot bármilyen okból, különösen a kereskedo és a vevo vagy egy harmadik fél közötti vita esetén. , és amely a nextcube.com webhelyre hivatkozhat. A kereskedo ezt követoen vállalja, hogy 24 órán belül válaszol a nextcube.com-nak és a vevonek vagy harmadik félnek. Ha a fent említett határidon belül nem érkezik válasz, a nextcube.com fenntartja a lehetoséget, hogy a vita tárgyát képezo rendelést visszatérítse és/vagy a vita rendezéséig blokkolja a kereskedo számlájára beszedett összegek kifizetését. A visszatérített összeget a nextcube.com levonja az esedékes vagy esedékes összegbol a fizetési kötelezettség alapján a kereskedonek.

A nextcube.com, mint gazda a platformon, nem teheto felelossé a kereskedok által online elhelyezett információkért. A nextcube.com-ot nem terheli semmilyen általános kötelezettség a tárolt információk megfigyelésére, vagy általános kötelezettség arra, hogy olyan tényeket vagy körülményeket keressen, amelyek illegális tevékenységre utalnak. Az ilyen tevékenységekrol szóló tájékoztatást követoen a nextcube.com vállalja, hogy törli az adott kereskedo által a platformon online elhelyezett információkat.

A nextcube.com vállalja, hogy minden rendelkezésére álló eszközt megtesz a jelen Általános Szerzodési Feltételek tárgyát képezo szolgáltatások nyújtása érdekében, azaz a kereskedo és a vevo közötti technikai közvetítés, a szállítás megszervezése, az ügyfélszolgálat és a kivitelezés. a kifizetések beszedésére vonatkozó megbízásról.

A nextcube.com nem tudja garantálni a platform állandó elérhetoségét és megfelelo muködését.

XV. KÁRTÉRÍTÉS

Ön beleegyezik abba, hogy kártalanítja a nextcube.com webhelyet, tisztségviseloit, igazgatóit, részvényeseit, elodjeit, érdekeltségi utódjait, alkalmazottait, ügynökeit, leányvállalatait és leányvállalatait, és mentesíti minden követeléstol, veszteségtol, felelosségtol, követelésektol vagy költségektol (beleértve az ügyvédi költségeket is). díjak), amelyet bármely harmadik fél fizetett a nextcube.com ellen, a Webhely Ön általi használatából eredoen, vagy azzal összefüggésben.

XVI AZ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK MEGSÉRTÉSE

A nextcube.com nyilvánosságra hozhat minden Önrol rendelkezésünkre álló információt (beleértve az Ön személyazonosságát is), ha úgy ítéljük meg, hogy az ilyen közzétételre szükség van a Webhely Ön általi használatával kapcsolatos bármely vizsgálat vagy panasz kapcsán, vagy az azonosítás, a kapcsolatfelvétel vagy a jogi lépések megindítása érdekében. valaki ellen, aki sérülést okozhat vagy megzavarhatja (akár szándékosan, akár nem szándékosan) a nextcube.com jogait vagy tulajdonát, vagy a Webhely látogatóinak vagy felhasználóinak jogait vagy tulajdonát. A nextcube.com fenntartja a jogot arra, hogy mindenkor nyilvánosságra hozzon minden olyan információt, amelyet a nextcube.com szükségesnek tart a vonatkozó törvények, rendeletek, jogi eljárások vagy kormányzati kérések teljesítéséhez. A nextcube.com akkor is nyilvánosságra hozhatja az Ön adatait, ha a nextcube.com megállapítja, hogy a vonatkozó jogszabályok megkövetelik vagy megengedik az ilyen közzétételt, ideértve az információcserét más cégekkel és szervezetekkel a csalás elleni védekezés céljából.

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a nextcube.com megorizhet bármilyen továbbítást vagy kommunikációt, amelyet Ön a nextcube.com webhelyen keresztül vagy a Webhelyen vagy azon keresztül kínált szolgáltatásokon keresztül továbbít vagy kommunikál, és ezeket az adatokat nyilvánosságra is hozhatja, ha ezt jogszabály vagy jogszabály írja elo. A nextcube.com megállapítja, hogy az ilyen megorzés vagy nyilvánosságra hozatal ésszeruen szükséges (1) a jogi eljárásnak való megfeleléshez, (2) a jelen Általános Szerzodési Feltételek érvényesítéséhez, (3) válaszolni azokra az állításokra, amelyek szerint bármely ilyen adat sérti mások jogait, vagy (4) védi a nextcube.com, alkalmazottai, kereskedoi, a webhely felhasználói vagy látogatói, valamint a nyilvánosság jogait, tulajdonát vagy személyes biztonságát.

Ön beleegyezik abba, hogy a nextcube.com saját belátása szerint és elozetes értesítés nélkül megszüntesse az oldalhoz való hozzáférését és/vagy blokkolja a webhelyhez való jövobeni hozzáférését, ha megállapítjuk, hogy Ön megsértette a jelen Általános Szerzodési Feltételeket vagy más megállapodásokat. vagy irányelveket, amelyek a Webhely Ön általi használatához kapcsolódhatnak. Ön beleegyezik abba is, hogy a jelen Általános Szerzodési Feltételek bármilyen megsértése jogellenes és tisztességtelen üzleti gyakorlatnak minosül, és helyrehozhatatlan károkat okoz a nextcube.com-nak, amiért a pénzbeli kártérítés nem lenne megfelelo, és beleegyezik abba, hogy a nextcube.com bármilyen intézkedést kapjon. vagy méltányos segély, amelyet a nextcube.com ilyen körülmények között szükségesnek vagy megfelelonek tart. Ezek a jogorvoslatok kiegészítik a nextcube.com által a törvényben vagy a saját tokében biztosított egyéb jogorvoslatokat.

Ön elfogadja, hogy a nextcube.com saját belátása szerint és elozetes értesítés nélkül megszakíthatja az Ön webhelyéhez való hozzáférését olyan okból, amely magában foglalja (de nem kizárólagosan) (1) a bunüldözo szervek vagy más kormányzati szervek kérését , (2) az Ön kérése (saját kezdeményezésu fióktörlés), (3) a Webhely vagy a webhelyen vagy azon keresztül kínált bármely szolgáltatás leállítása vagy lényeges módosítása, vagy (4) váratlan technikai problémák vagy problémák.

Ha a nextcube.com bármilyen jogi lépést megtesz ellened a jelen Általános Szerzodési Feltételek megsértése miatt, a nextcube.com jogosult visszakövetelni Öntol az összes ésszeru ügyvédi díjat és költséget, és Ön beleegyezik a fizetésébe. a nextcube.com számára biztosított egyéb kedvezményeken felül. Ön beleegyezik, hogy a nextcube.com nem tartozik felelosséggel sem Ön, sem harmadik fél felé azért, ha a jelen Feltételek megsértése miatt megszakítja a webhelyhez való hozzáférését.

AZ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK XVII MÓDOSÍTÁSA

A nextcube.com fenntartja a jogot arra, hogy a Webhelyen keresztül nyújtott szolgáltatást, valamint a jelen Általános Szerzodési Feltételeket bármikor módosítsa, késleltesse vagy véglegesen megszüntesse, továbbá a Webhely tartalmát bármikor elozetes értesítés nélkül módosítsa vagy törölje. értesítést.

A nextcube.com fenntartja a jogot arra is, hogy megtagadja a Webhely szolgáltatásainak nyújtását, különösen abban az esetben, ha a szolgáltatás Ön általi használata ellentétes a jelen Általános Szerzodési Feltételek és az Adatvédelmi szabályzat tartalmával, vagy ha az a nextcube.com vagy a kereskedo üzleti érdeke.

XVIII. IRÁNYADÓ JOG, VEGYES

A jelen Általános Szerzodési Feltételeket a szlovák jog, különösen az 513/1991. sz. kereskedelmi törvénykönyv rendelkezései szerint kell értelmezni és teljesíteni, és amennyiben a vevo fogyasztónak minosül, a 40/1964. sz. Ptk. Col. alkalmazza. Szlovákia illetékes bíróságai kizárólagos joghatósággal rendelkeznek a jelen Általános Szerzodési Feltételekkel kapcsolatban felmerülo vitákban. Ha a jelen Általános Szerzodési Feltételek bármely része vagy rendelkezése jogellenesnek, érvénytelennek, érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minosül, akkor ez a rész a jelen Feltételektol elválaszthatónak minosül, és nem befolyásolja a fennmaradó rendelkezések érvényességét és végrehajthatóságát. Jelen Általános Szerzodési Feltételek angol nyelven készültek. A jelen Általános Szerzodési Feltételek az egyetlen feltételek a platformon lévo kereskedo és a vevo között, és a köztük fennálló kapcsolatot csak ezek a feltételek szabályozzák. A jelen Általános Szerzodési Feltételek hatályon kívül helyeznek minden korábbi vagy egyideju megállapodást, nyilatkozatot, garanciát és megállapodást. Amennyiben a Webhely tartalmában vagy ahhoz kapcsolódóan bármi ellentétes vagy összeegyeztethetetlen jelen Általános Szerzodési Feltételekkel, a Feltételek élveznek elsobbséget, kivéve, ha azt törvény tiltja. A jelen Általános Szerzodési Feltételek szakaszainak és alszakaszainak címsorai csak hivatkozási célokat szolgálnak, és nem befolyásolják a jelen Feltételek bármely rendelkezésének értelmezését vagy értelmezését. Ha a nextcube.com nem hajtja végre a jelen Feltételek bármely rendelkezését, az nem tekintheto az adott rendelkezésrol való lemondásnak, sem az ilyen rendelkezés érvényesítésére vonatkozó jogáról.

Cookie-kat használunk az élmény fokozása érdekében. Az oldal látogatásának folytatásával hozzájárul a cookie-k használatához.  Cookie-kra vonatkozó szabályzat